shouye - homepagelvyou - travelxuehanyu - learn chinesegequ - songyinyue - musicdianying - moviesbeiyu - blcugongzuo - jobruanjian - softwarediannaowangluo - web sitesliuxue - study abroadwenhua - cultureshangmao - business
tell friends tell us
คำอวยพรในโอกาสต่างๆ
"ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้"
ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ
ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง
ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย
เจาไฉจิ้นเป้า เงินทองไหลมาเทมา ทรัพย์สมบัติเข้าบ้าน
ฟู๋ลู่ซวงฉวน ศิริมงคลเงินทองอำนาจวาสนา
กงซีฟาไฉ ขอแสดงความยินดีที่คุณร่ำรวย
จู้หนี่เจี้ยนคัง ขอให้คุณสุขภาพแข็งแรง
จู้หนี่ฉางโส่ว ขอให้คุณอายุยืนยาว
จู้หนี่ซุ่นลี่ ขอให้คุณประสบความสำเร็จ
จู้หนี่อี๋ลู่ซุ่นเฟิง ขอให้คุณเดินทางโดยความปลอดภัย
จู้เห้อซินเหนียน การอวยพรปีใหม่
จู้เห้อเซริงรื่อ การอวยพรวันเกิด

Copyright 2000 Frontier Internet Solution